Ekonomi

Arçelik’ten kar payı dağıtımı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Arçelik A.Ş yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve genel kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Arçelik A.Ş’nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.847.839.197,08 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 2.942.427.867,89 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmamasının, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 2.847.839.197,08 TL net dönem karına 29.627.641,04 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 2.877.466.838,12 TL olduğu, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2.903.650.142,91 TL tutarında dağıtılabilir net dönem karının olduğu görülmüş olup, buna göre sermaye piyasası mevzuatı ile şirket esas sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve 27.03.2014 tarihli genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanan şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak piyasa beklentileri, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının, 1.438.733.419,06 TL pay sahiplerine birinci kar payı, 61.266.580,94 TL pay sahiplerine ikinci kar payı, 146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesinin, pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.500.000.000,00 TL’nin tamamının nakden ödenmesinin, yukarıdaki kar dağıtım teklifinin genel kurulca kabulü halinde VUK’na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 1.500.000.000,00 TL kar payının tamamının cari yıl diğer kazançlardan karşılanarak ödenmesinin ve II. tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 146.621.358,98 TL’nin cari yıl diğer kazançlardan karşılanmasının, VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 1.257.028.783,93 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının, TFRS kayıtlarına göre ise 1.500.000.000,00 TL kar payının ve 146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem karından karşılanması sonrası net dönem karından kalan bakiye 1.201.217.838,10 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar payı, diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt, %188,68532 oranında ve 1,8868532 TL net nakit kar payı ödenmesinin, kar payı ödeme tarihinin 29.03.2021 olarak belirlenmesinin 23.03.2021 tarihinde yapılacak şirketimiz olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı