Ekonomi

Doğan Şirketler Grubu’ndan pay dağıtımı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş, pay dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan şöyle:

”SPK’nın II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre ertelenmiş vergi geliri, dönem vergi gideri ve ana ortaklık dışı kontrol gücü olmayan paylar birlikte dikkate alındığında 1.390.240.000 Türk Lirası tutarında net dönem karı oluştuğu, bu tutardan TTK’nın 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57 Türk Lirası tutarında genel kanuni yedek akçe, 34.247.798,44 Türk Lirası tutarında iştirak hissesi satış karı, 84.000.000 Türk Lirası tutarında girişim sermayesi fonu ve 8.961.409,72 Türk Lirası tutarında geri alınan paylar kapsamında ayrılan yedek akçe düşüldükten ve 2020 yılında yapılan 14.953.779,28 Türk Lirası tutarında bağışlar ilave edildikten sonra 1.237.519.863,55 Türk Lirası tutarında net dağıtılabilir dönem karı hesaplandığı, vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tek düzen hesap planına (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) göre tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarına göre ise 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde 927.541.949,77 Türk Lirası tutarında net dönem karı oluştuğu, bu tutardan TTK’nın 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57 Türk Lirası tutarında genel kanuni yedek akçe, 34.247.798,44 Türk Lirası tutarında iştirak hissesi satış karı, 84.000.000 Türk Lirası tutarında girişim sermayesi fonu ve 8.961.409,72 Türk Lirası tutarında geri alınan paylar kapsamında ayrılan yedek akçe düşüldükten sonra 759.868.034,04 Türk Lirası tutarında net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülerek kar dağıtımında 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarının esas alınması, bu çerçevede, TTK’nın 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca 4.915.308,56 Türk Lirası tutarında ilave genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kar payı dağıtımına başlandığı tarihte küsurat konusunda geçerli olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) kurallarına da uymak suretiyle çıkarılmış sermayenin brüt %6,87826’sı, net %5,84652’si oranında olmak üzere toplam 180.000.000 Türk Lirası (brüt), 153.000.000 Türk Lirası (net) tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.042.566.084,27 Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların geçmiş yıllar karları veya zararları hesabına alınması, yasal muhasebe kayıtlarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 579.868.034,04 Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların olağanüstü yedekler hesabına alınması hususlarının birlikte genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.”
 

Hibya Haber Ajansı

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı