Ekonomi

Piyasadan haberler

ACSEL

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 5.709.652 TL oldu. (2019/9 AYLIK:6.745.539 TL)

ADEL

Şirketin 01.01.2020 – 30.09.2020 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 30.10.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

ADEL

Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiştir. Şirketin uzun vadeli görünümünü “Stabil” olarak belirlemiştir. Ancak, Covid-19 salgınında ikinci dalganın artış eğilimine girmesi ile birlikte küresel ekonomide ve iç pazarda talep yönlü risklerin arttığının gözlenmesi nedeniyle, kısa vadeli görünümünü “Negatif” olarak değerlendirmiştir.

AGYO

Şirket portföyünde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

AKBNK

İlgi’de kayıtlı açıklamada; Bankanın 14 Ekim 2020’de temin ettiği 367 gün vadeli, yaklaşık 700 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin – akordiyon özelliği ile birlikte – taahhüt süresince gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu.  Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar 388 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık 800 milyon ABD Doları’na yükselmiştir

ARCLK

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide net karı 1.684.346.000 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 684.827.000 TL)

BORSA İSTANBUL A.Ş    AKYHO, PRKAB

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKYHO.E ve PRKAB.E paylarında 26/10/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 09/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    ATSYH

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş (ATSYH.E) payında 26/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle “İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirler uygulanacaktır. ATSYH.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 25/01/2021’dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   KAPLM

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş (KAPLM.E) payında 26/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle “Tek Fiyat İşlem Yöntemi”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması”  önleyici tedbirleri uygulanacaktır.KAPLM.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 25/01/2021’dir.

 

BORSA İSTANBUL A.Ş.  EUKYO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUKYO.E payları 26/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

CRFSA

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide net zararı 227.091.564 TL oldu.  (2019/9 AYLIK: -279.174.597 TL)

DAGI

Şirket, Forum Erzurum Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 68 olmuştur.

DGKLB

Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama KAP’ta paylaşılmıştır.

DNISI

Firma KAP’ta yayınlanmış olan Halka Arz izahnamesinde yeni yatırımlar ve kapasite artışı için makina ve teçhizat almayı planlamış ve halka arz gelirinin %45’ini bu amaçla ayırmıştır. Planlanmış olan üretim makinaları, yeni inşa edilecek olan fabrika binasına kurulacaktır. Bu amaçla 20.000 metrekare alana sahip sanayi arsası satın alınmıştır.Taşınmaz, Tire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No’lu Parsel’de ve Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 1730 Ada 11 Parsel’de bulunan Polietilen Üretim Tesisine 50 metre mesafede olup, aralarında bir adet komşu parsel bulunmaktadır.31.10.2020 tarihine kadar tapu devir işlemlerinin tamamlanması planlanan satın alma işlemi firma özkaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu alım, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nden bir metrekaresi 247,50 TL olmak üzere toplam 4.950.000,00 TL’ye satın alınmıştır.

DYOBY

Şirketin 23.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Cemre Ekici Bayram’ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

FONET

Şirket 23.10.2020 tarihinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 3 (Üç) şirket iştirak etmiş olup 5.075.193,00 TL ile en uygun teklifi firma vermiştir.

GRNYO

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı  279.935 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 2.926.196 TL)

LOGO

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide net karı 82.941.463 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 56.997.292 TL)

NIBAS

27.01.2006 tarihinde fabrika dışında meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir çalışanın tarafından açılan iş kazası davası, Niğde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmüş ve 14.09.2020 tarihli 2020/100 Esas ve 2020/25 Karar sayılı ilamı ile temyiz yolu açık olmak üzere aleyhine sonuçlanmıştır. Finansal tablo dipnotlarında görülen ve 624.577   TL karşılık ayırdığımız söz konusu dava nedeniyle 16.10.2020 tarihinde yapılan protokolle, taraflarca temyiz yoluna başvurulmaması şartıyla, 1.300.000 TL muhataba ödeme yapılmıştır.

RALYH

Şirketin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 23.10.2020 tarihinde düzenlenen  ”Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi 2 Etap 496 Konut ile 1’er Adet Ticaret Merkezi ve Camii İnşaatları Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine katılmıştır. 105.505.505,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 17. en düşük teklifi vermiştir.Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

RAYSG

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 74.851.586 TL oldu.  (2019/9 AYLIK: 39.856.136 TL)

SAHOL

22.05.2020 tarihli açıklamamızda, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsa)’nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (ExSA) ile PPF Group iştiraki PPF IndustryCo B.V. (Eski Ticaret Unvanı: PPF Beer Topholdco B.V.)’nin %50-50 ortaklığı ile satın alınacağı kamuya duyurulmuştu.Söz konusu satın almaya ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını takiben kapanış işlemleri gerçekleştirilmiş ve pay devrine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Temsa’nın sermayesinin %50’sini temsil eden payları 22.10.2020 tarihi itibarıyla iştiraki ExSA tarafından devralınmıştır.Bu satın almayla birlikte Sabancı Topluluğu ve PPF Group’un finansal ve operasyonel gücünü arkasına alan Temsa’nın elde edeceği yeni büyüme ivmesi sayesinde üretim faaliyetleri artarak devam edecek ve Temsa ülke için değer yaratmayı sürdürecektir.

SAYAS

Şirketin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore’de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı, kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında teklifinin onaylandığı, daha sonra aynı şirketin muhtelif projelerine yönelik toplam 1.193.710 EUR tutarında 11 kulelik bir teklif daha verildiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.  11 kulelik bu teklif de onaylanmış bulunmaktadır.

SILVR

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 24.026 Tl oldu. 2019/9 AYLIK: -3.502.444 TL)

THYAO

Pandeminin havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulundurarak, Türk Hava Yolları, filo planlarını gözden geçirmiş ve Airbus firmasıyla mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planlamıştır. Aynı zamanda, Türk Hava Yolları’nın geleceği için sağlam bir temel sağlamak adına, mevcutta teslim edilmemiş siparişler, havayolunun operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır. Yapılan bu planlamada, Airbus firması ile Türkiye arasında var olan ve sektörün içinde bulunduğu bu zor zamanlarda elzem olan güçlü endüstriyel ilişkiler de dikkate alınmıştır.

TRCAS

Şirket tarafından 26 Eylül 2018, 13 Mart 2020 ve 21 Eylül 2020 tarihlerinde yayınlanan Özel Durum Açıklamaları’nda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte %30 oranında payına sahip olduğu iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmış ve STAŞ’a bir önceki yıl cirosunun %1’ine tekabül eden 348.154.458, 54 TL tutarında idari para cezası verilmiş ve gerekçeli karar STAŞ’a tebliğ edilmişti. Rekabet Kurumu’nun gerekçeli kararının STAŞ’a tebliğ edilmesi sonrası %25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanarak bahsi geçen cezanın %75’i olan 261.115.843,91 TL STAŞ tarafından ödenmiştir.Shell & Turcas, faaliyetlerini her zaman kanunlara, düzenlemelere ve anlaşmalarına uygun olarak sürdürmekte olup, Şirketin aleyhine gerekçeli kararda belirtilen açıklamaları kabul etmemektedir. Gerekli hukuki yollara başvurulması STAŞ tarafından değerlendirilmektedir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı