Gündem

4Ç21 Sonuçları güçlü geliyor

Geçen yılın son çeyreğinde hızla yükselen döviz kurlarının öncelikli olarak olumlu etkilerinin şirket ve banka sonuçlarına yansıdığı bir bilanço dönemini geride bıraktık. Sanayi tararfında kur artışı etkisi cirolara daha hızla yansırken, stoklardan yapılan satışlar esas faaliyet karlılıklarını yüksek tutmaya devam edecek. Ancak sonraki dönemlerde ağırlaşacak olan maliyet baskısının karlılıkları aşağı çekme olasılığı var. Bu da karlılıkların sürdürebilirliği sorusunu beraberinde getirecek. Yüsek FAVÖK seviyeleri, düşük borçluluk ve kur riski taşıyan bilançolarda net kar rakamlarının da iyileşmesine yol açacak. Bu hep vurguladığımız, düşük borçlu şirketlerin tercih edilmesi tavsiyemizi doğrular nitelikte.

Bankalar ise 4Ç21’in dalgalı makroekonomik ortamından yararlı çıktılar. Yüksek enflasyon TÜFE endeksli bono getirilerini olumlu etkiledi. Enflasyon seviyesinden uzaklaşan TL mevduat kredi maliyeti sayesinde kredi mevduat makasları da iyileşti. Kur oynaklığından kaynaklı al sat gelirleri tarafında da olumlu etkilendiler. Bankaların 2022 görünümünde de sürdürülebilirlik ile ilgili soru işaretleri var. Döviz mevduatlarından TL’ye geçişte ZK’lardan komisyon alınması gibi regülasyon değişikliklerinin devam edip etmeyeceği; ve kur şoku sebebiyle döviz kredilerle ilgili karşılıkların nasıl gelişeceği konuları görünüm üstünde etkili olacak.

Bankacılık sektörünün yanı sıra 4Ç sonuçlarının güçlü gelmesini beklediğimiz başlıca sektörler, yılın önceki çeyreklerinde olduğu gibi, Demir Çelik, Petrokimya ve Otomotiv. Gıda Perakendecilerde güçlü operasyonel performans görülse de Rekabet Kurumu’nun kesmiş olduğu cezalarla ilgili karşılık giderleri yüzünden gölgelenecek. Havacılık sektörü sonuçları mevsimsellik faktörü ve azalsa da devam eden pandemi etkisi sebebiyle zayıf gelecek.

Şirketlerin 4Ç finansallarını açıklamaları 24 Ocak’ta ARCLK finansalları ile başlayacak. Bankalar arasında ise ilk olarak 1 Şubat’ta AKBNK finansallarını açıklayacak. Konsolide olmayan bilançoların son açıklanma tarihi 1 Mart, konsolide bilançoların son açıklanma tarihi ise 11 Mart olarak belirlendi.

Aşağıda sektörler ve şirketler bazında 4Ç sonuçları hakkında özet görüşlerimizi bulabilirsiniz.

Bankacılık sektörü – Net faiz marjlarında kredi mevduat makası iyileşmesi ve TÜFE’ye endeksli kağıtların getirilerinin güncellenmesi sayesinde Net Faiz Gelirlerinde çeyreksel olarak iyileşme olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra dördüncü çeyrekte yaşanan döviz kuru dalgalanması sırasında kotasyonlar arasında açılan fark da alsat gelirlerini destekleyecek. Bahsettiğimiz bu olumlu gelişmeler karşılık giderleri ve bazı bankalar için bono portföylerindeki değer kaybı ile kısmen dengelenecek. Buna rağmen, Ekim ve Kasım ayları bankacılık sektör verilerinde de görüldüğü üzere kamu bankaları dahil olmak üzere çeyreksel bazda net kar artışı olmasını bekliyoruz. Özel bankalar arasında ISCTR , iştiraki SISE ’nin net kara güçlü katkısı sebebiyle öne çıkabilir. AKBNK net karı özellikle karşılık giderlerindeki iyileşme ile, güçlü trendlerine devam eden GARAN ve YKBNK’a yaklaşabilir.

Demir Çelik – 4Ç21’de çelik fiyatlarında kısmı gerileme yaşanmış olsa da fiyatlar ortalamaların çok üzerinde seyretmeye devam etti. EREGL ve KRDMD ’nin artan üretim maliyetlerinin 4Ç21’de operasyonel karlılığı önemli ölçüde etkilememesi sebebiyle, sırasıyla ton başına USD355 ve USD220 seviyelerinde FAVÖK yaratmalarını bekliyoruz. 4Ç21’de 3Ç21’e göre %30’un üzerinde ortalama USDTRY artışı katkısı sayesinde 4Ç sonuçlarının her iki şirket için de güçlü gelmesini bekliyoruz. KRDMD’nin azalan borçluluğu kur farkı giderlerini sınırlayacaktır.

Petrokimya – Nafta-etilen spread’inin ton başına USD500 seviyesinin üstünde kalması ve kur etkisiyle PETKM ’in FAVÖK’ünün 1,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. TUPRS ’da artan talep, iyileşen fiyatlama ve kur etkisiyle güçlü esas faaliyet karlılığı açıklayabilecektir. Ancak her iki şirket, finansal borçları üzerinden yazacakları kur farkları sebebiyle net kar bazında bir önceki çeyreğe göre düşüş kaydedebilecektir.

Otomotiv – FROTO ve TOASO son aylarda iç piyasada yaşanan duraklama & envanter problemlerine rağmen güçlü ihracat performansı ve kur gelişmelerinin olumlu etkisiyle 4Ç21’de hem çeyreklik hem de yıllık bazda FAVÖK ve net kar rakamlarında yüksek artışlar kaydedebileceklerdir.

Şirket bazına gelecek olursak ARCLK FAVÖK kar marjında çeyreklik olarak hafif bir düşüş kaydedecek olsa da şirketin 4. Çeyrekte yurtiçinde birden fazla zam yaptığını biliyoruz. Ayrıca şirketin gelirlerinin %70’i ihracat bazlı olduğu için 4Ç21’de kurun önceki çeyreğe göre yüksek seyretmesinden pozitif etkileneceğini bekliyoruz. 4Ç21’de 711 milyon TL net kar (3Ç21 651 milyon TL) bekliyoruz.

ALGYO – Enflasyonist ortamdan pozitif etkilenmesini beklediğimiz sektörlerin arasında gayrimenkul yatırım ortaklıkları geliyor. Yüksek net nakit pozisyonuna paralel olarak döviz kurundaki artış ile birlikte şirketin kur farkı geliri yazacağını, ayrıca Şirketin 2021 yıl sonu yeniden değerlemesi sonrası varlık portföyünün defter değerinin önemli oranda artırması nedenlerinden dolayı son çeyrek kar beklentimiz yaklaşık 1.252 milyon TL.

BIMAS – Y üksek seyreden gıda enflasyonu şirketin cirosuna yansıyacaktır. Ayrıca yılın son çeyreğine doğru iyice hissedilir hale gelen enflasyon baskısını bertaraf etmek isteyen tüketici soluğu indirim marketlerde almakla yükümlü olduğu için şirketin benzer mağaza müşteri sayılarının da bir miktar artabileceğini düşünüyoruz. İki etkiyi üst üste koyduğumuzda ciroda ciddi bir ivmelenme beklesek de rekabet kurulunun cezası (718 milyon TL) şirketin gelir tablosunda tek seferlik büyük bir gider olarak yer edecektir. Şirketten 4Ç21’de 132 milyon TL net kar bekliyoruz.

MPARK – P andeminin etkilerinin yavaş yavaş geçmesiyle birlikte medikal turizm gelirlerinin arttığını biliyoruz. Bu tarafta kuvvetli ivmelenmenin devam ettiği ve edeceği kanaatindeyiz. Diğer taraftan pandemi sonrası normalde bireylerin sağlık konularına daha çok eğildiğini ve dolayısıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçe sayılarının hızla arttığını gözlemliyoruz. Yurt dışından gelen talep yurt içiyle birleştiğinde ortaya güzel bir tablo çıkacağını bekliyoruz. Ayrıca şirketin 3. Çeyrekte tek seferlik olmak üzere vergi gideri yazdığı düşünülürse çeyreklik olarak baz etkisi sebebiyle %200’lük artışla 53 milyon TL net kar bekliyoruz.

SISE – Operasyonel ve finansal anlamda oldukça başarılı geçen 3. çeyreğin ardından, Avrupa’daki rakiplerinin devam eden soğuk tamir süreçleri ve etkili fiyatlamalar sonucu pazardan daha büyük pay almayı başaran Şişecam son çeyrekte gerçekleşen kur şokundan elinde bulundurduğu Euro, Dolar varlıklar ve satışlarının döviz bazlı olması sebebiyle pozitif etkilenerek karlılık açısından güçlü konumunu korumaya devam etti. Ek olarak önümüzdeki 3 yılda, Türkiye’de 400 bin tonluk düzcam, Macaristan’da 330 bin tonluk cam ambalaj ve Amerika’da da 1.25m tonluk soda külü yeni kapasite artışı planlayan Şişecam’ın önümüzdeki dönemlerde de operasyonel olarak güçlü duruşunu koruyacağını düşünmekteyiz. Şişecam için 2021 yılı 4. çeyrek net satış beklentimiz 10,255 milyon TL, FAVÖK 2,561 milyon TL, net kar 2,386 milyon TL’dir.

Kaynak İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı