Gündem

Ata Gayrimenkul’de bedelli sermaye arttırımı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’de bedelli sermaye arttırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 135.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.750.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 76.250.000 TL arttırılarak 100.000.000 TL’ye çıkarılmasına, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına, nakden artırılan 76.250.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1 TL nominal değerli 1 adet (=1 lot) 76.250.000 adet payın esas sözleşmede A Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde 2.810.955,67 adedinin A grubu nama yazılı, 73.439.044,33 adedinin B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, pay sahiplerimizin bedelli sermaye artırımına katılmaları için yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemleri kapsamında Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu