Gündem

Başevirgen: ‘Küçük bir kısmını yapılaşmaya açsak ne olur ki?’  diyerek orman katliamına davetiye çıkarılıyor.”

HAŞİM KARATAŞ- 05.04.2022 – MANİSA – HİBYA – CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Kastamonu ve Manisa’da 611 bin 848 metrekare, Mersin ve Ankara’da ise 376 bin 494 metrekarelik alanın orman sınırı dışına alınmasına orman katliamına davetiye çıkarmak olarak değerlendirdi.

“684 hektarlık orman, arsa olarak tescillendi”

Yayımlanan biri Bakanlar Kurulu, ikisi Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Kütahya ve Bursa’daki bazı orman alanlarının orman sınırları dışarısına çıkarılmasının sağlandığını savunan  Başevirgen, ”Bu alanların toplam büyüklüğü 5 milyon 855 bin 446 metrekareydi. Böylece 2018 yılında 6831 sayılı Orman Kanunu’na eklenen ek 16. madde kapsamında yürürlüğe konulan Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile bugüne kadar 6 milyon 843 bin 788 metrekarelik ormanlık alan, orman vasfından çıkarılarak arsa olarak tescillenmiş oldu. Bu, yaklaşık 684 hektarlık orman alanı demek.” diye konuştu.

“Anayasaya aykırı”

Başevirgen, yayımlanan bu kararların 2018 yılından önce bir şekilde tahrip edilmiş ormanlık alanlar ile taşlık ve kayalık orman alanların yerleşime açılmasına sebep olduğunu belirterek, ”Bu uygulamalar Anayasa’ya aykırıdır. Anayasamızın 169. maddesi ‘Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz’ hükmü ile  ‘Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.’ hükümleri bulunmaktadır. Yani Anayasamız, ormanları koruma güvencesini devlete görev olarak tevdi etmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Ekosistem bozuluyor”

Bekir Başevirgen, bu uygulamaların savunulur bir yanı olmamasına rağmen hala çıkarılan Cumhurbaşkanı kararlarını savunan kişi ve kurumların olmasının çok vahim olduğunu, üzerinde ağaç yok diyerek taşlık ve kayalık alanların orman dışına çıkarılmasının ekosistemin bütün dengesini bozacağını bildirdi.

“Betonlaşmaya göz yumulacak, tahribat büyütülecek”

Taşlık, kayalık olmayan ve üzerinde birçok ağacın bulunduğu İzmir Bayraklı ’da ki 3 milyon 753 bin 603 m2 ormanlık alanının da orman sınırı dışına çıkarıldığını anımsatan Başevirgen, “Yani ihtiyaç duymaları halinde ağaçları keserek betonlaşmaya göz yumacak ve kapalı orman alanları içerisinde bulunan açıklıkları bile yapılaşmaya açabilecekler. Sonrasında yol, alt ve üst yapılaşma gerekçeleriyle tahribatı iyice büyütecekler.” iddiasında bulundu.

Başevirgen, şöyle devam etti:

”Orman dışına çıkarılan alanların adları bu kararlarda yazılıyken bunların yerine ormana çevrilecek alanların parsel numarası, ada numarası veya mevki adı neden yazılmıyor? Ormandan bir parça koparıp sonra geri vereceğim gibi bir anlayışla ormancılık yapılamaz.  Ülkemizin 23 milyon hektar orman alanı bulunuyor. ‘Küçük bir kısmını yapılaşmaya açsak ne olur ki?’  diyerek orman katliamına davetiye çıkarılıyor. Alınan bu kararların benzerlerini maalesef birçok yer için çıkarmaya devam edecekler ve belki de on binlerce hektarlık orman alanını yok edecekler. Gözüne kestirdiği alana bina yapmak isteyen birçok müteahhidin önü de bu yolla açılmış olacak. Arsa vasfına dönüştürülen bu alanların kimlere hangi amaç ve bedellerle satılacağına da yakın zamanda göreceğiz. Rant ve talandan beslenen bu zihniyetin yıllarca verimli tarım alanlarını da betonlaştırdığını unutmamak gerek.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu