Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de boşanma davaları

Boşanma, hâkim kararıyla evliliğin sona ermesi anlamına gelir. Boşanmaya itiraz edilebilir veya edilmeyebilir. Kişisel hukuk davalarının çoğunda farklı prosedürler vardır. Boşanma sorunlarının yanı sıra eşler arasında çözülmesi gereken birçok hukuki sorun olabilir. Bu sebeple Konya avukat ile çalışmanız faydalı olacaktır.

 

Türkiye’de yasalar

 

Boşanma davası, evlilik birliğine taraf olan bir veya iki tarafın evlilik birliğini sona erdirmek amacıyla açtığı davadır. Boşanma sebepleri 4721 sayılı Medeni Kanunun 161 ila 165. maddelerinde belirtilmiştir.

Kanuna göre boşanma sebepleri şunlardır;

 

* Zina,

* Yaşam hedefleri, saldırgan veya saygısız davranışlar,

* Bir suç işlenmiş ve utanç dolu bir hayat yaşanmış ise

* Terk edilmiş ise

* Zihinsel hastalık

* Evlilik başarısız olduysa

 

Yerel yasalara göre, eşlerden biri aşağıdaki gerekçelerle diğerine karşı boşanma davası açabilir. Boşanma davaları çekişmeli veya rızaya dayalı olabilir.

 

Boşanma gerekçeleri

 

Diğer taraflardan biri zina nedeniyle boşanma davası açmak isterse, bunu zinanın öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde ve her halde ve nedeninden itibaren bir yıl içinde; aksi takdirde boşanma davası açma hakkı bundan dolayı kaybedilir. Aynı şekilde, bir karı veya koca, zina eden başka bir karı veya kocayı affetmişse, zina davası açma hakkını kullanamayacaktır. Boşanma sebepleri arasında kötü veya ahlaka aykırı davranışı sürdürme kastına dayalı boşanma davasında da zina gerekçesine ilişkin benzer hükümler bulunmaktadır. Yasal yollara başvurma hakkına sahip olan eş, boşanma sebebini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde ve her halde 5 yıl içinde dava hakkının bulunmaması nedeniyle davayı kaybeder. Meşru eş diğerini affederse mahkemeye gitme hakkını kullanamaz.

 

Eşlerden birinin evlilik bağından doğan hükümleri yerine getirmeyen nedenlerle diğerini terk etmesi veya haklı bir sebep olmaksızın ortak ikametgahı terk etmesi halinde, ayrılığın en az 6 ay sürmesi ve ayrılan eşe ihtarname gönderilmesi halinde, hakim veya noter tarafından cevapsız kalırsa, terk edilmiş bir çift boşanma talebinde bulunabilir. Ayrıca, geçerli bir sebep olmaksızın diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya konuta dönmesini engelleyen bir ortağı terk etmiş sayılır. Konya avukat bu noktada yardımcı olacaktır.

 

Boşanma firar için getirilmeden önce dava açma hakkı bulunan eşin talebi üzerine, ayrılan eş, ikametgaha dönüş ve bunun sonuçları hakkında kendisine bilgi verilir. Uyarının yapılabilmesi için boşanma davası açılabilmesi için belirlenen sürenin dördüncü ayının dolması gerekir. Uyarının üzerinden iki ay geçmedikçe firar nedeniyle boşanma davası açılamaz. Eşlerden biri, bir devlet kurumundan alınan sağlık raporu ile akıl hastalığına yakalanmışsa ve bunun sonucunda diğer eş için birlikte yaşamak çekilmez hale gelmişse, bu eş, hastalık olmadığı sürece boşanabilir.

 

Eşler için birlikte yaşamak imkansız hale geldiyse, evliliğin bozulması nedeniyle eşlerden her birinin boşanma talebinde bulunma hakkı vardır. Dava açan kişi, evliliği savunulamaz hale getirecek kadar haksızsa, davalının boşanmaya veya davacının diğer taleplerine karşı çıkma hakkı vardır. Bu durumda, muhalefet şiddetle karşı çıkarsa ve evliliğin devamının diğer insanlar ve ortak çocuklar için fayda sağlamadığı açıksa, hiç düşünmeden boşanmaya çağrılır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda çekişmeli ve çekişmeli boşanma arasındaki fark tanımlanmamıştır. Ancak kanunun 161 ila 166. maddeleri hükümlerine göre iki tür boşanma vardır.

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu